Oprócz długoletniej historii w realizacji inwestycji typu private equity, mamy także doświadczenie operacyjne i menadżerskie. Jesteśmy dumni, że braliśmy udział w budowaniu tak udanych biznesów, jak Medicover, Trinity Corporate Services, czy Librus.

Zespół

Erik Hallgren

Współzałożyciel, Partner Zarządzający

Erik jest pionierem private equity w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Był częścią zespołu założycielskiego Oresa w 1995 roku i rozwinął ją w jedną z wiodących firm private equity w swoim segmencie rynku. Erik zrealizował ponad 25 inwestycji w regionie, łącznie a takimi sukcesami jak Medicover, Trinity, Librus, Intersource czy La Fantana.

Maciej Górski

Współzałożyciel, Partner

Maciej posiada doświadczenie w realizacji transakcji typu private equity i venture capital w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i w Niemczech. Zrealizował kilkanaście inwestycji pracując dla takich funduszy jak Oresa, EQT Partners oraz Capital Partners. Pełnił również funkcje zarządcze w dużych polskich grupach kapitałowych, takich jak: ENEA, KGHM i PGE. Ponadto Maciej doradzał przy realizacji projektów M&A, IPO oraz transakcjach prywatyzacyjnych.

Piotr Kulikowski

Współzałożyciel, Partner

Piotr zdobywał doświadczenie w Oresa, wyszukując, przeprowadzając i kierując inwestycjami. Był zaangażowany w Librus, Trinity, PLOH oraz NeoBPO. Piotr łączy wiedzę w zakresie inwestycji private equity ze zrozumieniem prawdziwiego biznesu i praktycznego zarządzania operacyjnego.

Renata Szostecka

Kierownik ds. Prawnych i Administracji

Renata pracowała dla Oresa i Medicover w Polsce. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie kwestii prawnych i administracyjnych.

Komitet Doradczy

Zespół Equitin jest wspierany przez Komitet Doradczy składający się z osób z doświadczeniem międzynarodowym i w Polsce, którzy odnieśli sukces w biznesie. Wśród nich znajdują się Helene Zaleski, Tom Ravensdale, Fredrik Stenmo oraz William Mosakowski.

Helene Zaleski

Helene jest obecnie Przewodniczącą Rady Nadzorczej Onvelo, prywatnej, szybko rozwijającej się spółki IT, z biurami w Polsce i w USA.

Helene była Przewodniczącą Rady Nadzorczej Alior Banku w Polsce od jego powstania w 2007 do roku 2016. Alior był największym start-up'em w sektorze bankowym w Europie w ostatnich 30 latach, i udało mu się zostać jedną ze spółek notowanych w ramach indeksu WIG30 w ciągu 5 lat od swojego powstania. Helene reprezentowała Carlo Tassara SpA, włoską spółkę inwestycyjną, do której dołączyła po opuszczeniu AGF Ubezpieczenia Życie (start-up'u ubezpieczeniowego w Polsce), gdzie pracowała jako aktuariusz.

William S. Mosakowski

Bill Mosakowski jest założycielem i Prezesem Public Consulting Group, Inc. (PCG), firmy konsultigowej obsługującej klientów z branż takich jak ochrona zdrowia, opieka socjalna oraz edukacja w USA, Kanadzie i w Polsce.

Wcześniej pełnił funkcje w sektorze publicznym oraz pracował jako starszy konsultant w Touche Ross & Company (obecnie Deloitte). Bill jest członkiem Zarządu PCG Polska oraz członkiem rady doradczej Librus oraz PCG Academia (wcześniej Partners in Progress) w Polsce.

Thomas Ravensdale

Tom był założycielem i Prezesem Trinity Corporate Services w Polsce (dostawca zewnętrznych usług zarządczych, księgowych i administracyjnych). Przez 10 lat doprowadził firmę do pozycji lidera rynkowego w Europie Środkowo-Wschodniej i z sukcesem sprzedał to Vistra w roku 2014. Tom pozostał Dyrektorem Zarządzającym Vistra na Europę Środkowo-Wschodnią do roku 2016.

Przed założeniem Trinity Corporate Services, po zdobyciu doświadczenia w KPMG, Tom pełnił wiele finansowych, menadżerskich i doradczych funkcji w TMF, BBC, Walt Disney Corporation, PwC i Euronet, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Polsce.

Fredrik Stenmo

Fredrik jest przewodniczącym Komitetu Doradczego Oresa, szwedzkiej rodzinnej firmy inwestycyjnej aktywnej w Europie Środkowo-Wschodniej od 1995 roku. Fredrik jest również Dyrektorem Wykonawczym w Zarządzie Celox, głównego udziałowca Oresa. Jest także członkiem Rady Dyrektorów Grupy Medicover, wiodącej firmy medycznej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Zanim dołączył do Celox w roku 2005, Fredrik był Partnerem w FSN Capital, skandynawskim funduszu buy-out. Jego wcześniejsza kariera obejmuje SEB oraz bank Boston Capital.