Equitin Advisors

Equitin Advisors jest spółką zależną Equitin Partners i zajmuje się świadczeniem usług doradczych dla małych i średnich firm w Polsce, jak również dla ich udziałowców oraz inwestorów finansowych. Spółka obsługuje przede wszystkim, lecz nie wyłącznie, potrzeby Equitin Partners i jego spółek portfelowych.

Ogromne doświadczenie zespołu, jak również dostęp do rozległej sieci polskich i międzynarodowych ekspertów, pozwala Equitin Advisors dodawać wartości do wszystkich aspektów operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych funkcjonowania spółek. Usługi mogą obejmować m.in.:

 • analizę i ocenę biznesplanów,
 • opracowywanie, analizę i ocenę strategii rynkowych, finansowych i organizacyjnych,
 • budowanie modeli finansowych i modeli wyceny spółek,
 • wyszukiwanie i selekcję projektów inwestycyjnych,
 • projekty nastawione na poprawę efektywności firmy,
 • pomoc w uzyskaniu finansowania długiem i/lub poprawieniu struktury finansowej,
 • badania sektorowe i wyszukiwanie odpowiednich firm,
 • wyszukiwanie inwestorów branżowych lub partnerów joint venture, jak również ekspertów branżowych,
 • tworzenie planów marketingowych i strategii komunikacyjnych,
 • koordynowanie procesów due diligence,
 • świadczenie usług ocen pracy personelu, szkoleniowych oraz rekrutacyjnych.

Jako zespół mamy również doświadczenie w outsourcingu zarządzania i nadzoru, skoncentrowanych na zwiększeniu wartości firmy dla udziałowców.